Møllebjerg
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Kommune
Struer

Sted- og lokalitetsnr.
180517-27

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Gravgenstand, Stenalder (dateret 2800 - 2351 f.Kr.)

Rundhøj, Stenalder (dateret 2800 - 2351 f.Kr.)

Undersøgelsehistorie  (4)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I Ølby Sogn er 29 Höje. 10 ere slöjfede. Af disse Höje ligger de 18 hen i en Række paa Gaarden Möllebjergs Mark Matr. Nr. 11 vestligt i Sognet [sb. 27-45 er blandt disse høje]. De 5 [sb. 27-31] nordligste ere ganske smaa og tildels slöjfede. En af dem [sb. 32] er en Langhöj, der vender i Sydvest og Nordost, men er dog ikke synderlig lang. De övrige [sb. 33-45 er blandt disse høje] hen mod Syd derfra ere middelstore og ligge nogenlunde i Fred alle sammen.

1919 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Højrest, 14 m i Tværm., nu ca. 1.50 m høj. Er i Virkeligheden kun den østre Side af en lille Høj, af hvilken Resten, ca. 2/3 af Højen, er styrtet ned i den dybe Kløft, paa hvis Rand den ligger. I denne Høj er fundet en Stridsøkse af Overgravstype.

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Højrest 1,5 x 14 m. 2/3 nedstyrtet i Kløft. Toppen afplanet.

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1942. Det meste af Højen nu styrtet i Kløften. C. Høj.

Litteraturhenvisninger  (0)