Blæsbjerg
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
ARKVEST Arkæologi Vestjylland

Kommune
Ringkøbing-Skjern

Sted- og lokalitetsnr.
180602-2

Fredningsnr.
29035

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1,5 x 16 m. Top en stor, svagt sænket flade; flere gravninger i top og sider. Lyng i nybrudt ager. 1955: græsklædt.
Undersøgelsehistorie  (6)
1904 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 1.50 M. høj, 16 M. i Diam. I Toppen er en stor svagt sænket Flade. Lynggroet i Hede. [Sb.] 1 eller 2, antagelig [sb.] Nr. 1 er udgravet af kapt. A. P. Madsen, da han paa Museets Vegne besøgte Stedet i Anledning af Fundet [sb.] Nr. 3. Der gjordes dog intet Fund. Bevoksning: 1981: Græs

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,5 m h., 16 m i Diameter. Top en stor svagt sænket Flade, flere Gravninger i Top og Sider. Lyng i nybrudt Ager.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, 1,2 x 20,0 x 16,0 m. Ser ud til at have været overpløjet, men har nu pænt jævne sider. Gammelt hul i top, vandfyldt. Græsdækket på toppen er trådt i stykker og hele toppen er nu en mudret flade uden vegetation. Ejere lovet at hegne eller at flytte kreaturerne. Græsset skal pløjes op dette efterår, så der kommer ikke kreaturer på marken de næste år, hvilket skulle give vegetationen tid til at gendannes. Højen siges at være blevet nærmest totalt omgravet under sidste krig. Ejeroplysning på skema. Bevoksning: 1981: Græs

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)