Ræveskov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Odense Bys Museer

Kommune
Odense

Sted- og lokalitetsnr.
080811-1

Fredningsnr.
35163

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Fælles kort: 3516-3,4,5 Tingl: 11-7-1889 (Gdr. H.J.Møllegård) Diplom Afmærkn.: MS (1890) Tre høje i Ræveskoven, 3', 4' og 5' høje, 45', 75' og 70' i tværmål. Tilstand 1953 som deklarationens. ("Højene ere alle bevoxede med skov og fuldstændig bevarede")
Undersøgelsehistorie  (6)
1889 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1890 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I Loddens midterste Del ligge 2 Høje, c. 100 Fod fra hinanden i S-N. Den sydligste [sb.1] er ca. 70 Fod i Tværm. 4 1/2' høj, den nordligste [sb.2] c. 60' i Tværm. 4' høj; bægge ere bevoksede med Træer. C. 200 Fod nordvest for disse er en tredje Høj [sb.3], c. 40' i Tværm. 3' høj, tæt bevokset med Træer og Krat. Alle tre Høje ere fredlyste. Bevoksning: 1984: Græs og Løvtræer

1953 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Tre høje [sb.1-3] i Ræveskoven, 3', 4' og 5' høje, 45', 75' og 70' i tvm. Skænkede til fredning 1889 af H.J. Møllegaard.

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Ingen beskrivelse. Mål: 1,5x20x20 m. ** Seværdighedsforklaring ** En ud af 3 velbevarede høje i lysåben løvskov. Bevoksning: 1984: Græs og Løvtræer

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)