Lønborg
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
ARKVEST Arkæologi Vestjylland

Kommune
Ringkøbing-Skjern

Sted- og lokalitetsnr.
180605-37

Fredningsnr.
280323

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Bronzealder (dateret 1700 - 1101 f.Kr.)

Stensætning, Bronzealder (dateret 1700 - 1101 f.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 3,5 x 26 m. I østre, nordre og vestre side en tilgroet grøftlignende fordybning, der som en ring i højden 0,5 - 1 m går ind i højsiden, formentlig er her engang fjernet randsten. I top et ca. 3 m stort hul, ca. 1,2 m dybt og hvorfra udgår mod NV ned ad højsiden en ca. 0,5 m bred og 0,5 m dyb ren- de, der stopper lidt ovenfor "Randstensgrøften". Flade, tilgroede afgravnin- ger af nord-, øst- og sydsiden. Siderne i det hele taget lidt ujævne, men højen smukt virkende og statelig. Lynggroet i nordre udkant af hedestrækning.
Undersøgelsehistorie  (9)
1904 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 3.10 M. høj, 21.50 M. i Diam. I Toppen er et 3.25 M. stort Hul med smal Rende ud fra V., nu 1.25 M. dybt. Langs Foden er søgt efter Randsten. Mod ø. er et mindre Hul. Siderne er smukt hvælvede. Lynggroet i Hede. Der fandtes i Højen en Stendynge, hvori noget Bronze (Spidsen af en Dolk eller et Sværd). Bevoksning: 1980: Lyng

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3,1 m h., 21,5 m i Diam.; i Top et 3,25 m vidt, 1,25 m dybt Hul med smal Rende ud mod V. mod Ø. mindre Hul, smukt hvælvede Sider. Lyng i Hede. (Højene [sb.] 26-27 og 36-38 danner en Gruppe, som ligger forkert paa Kortet, idet Kortets [sb.] 27 i Virkeligheden er [sb.] 37. Hele dette Omraade burde i Virkeligheden fredes under eet.)

1956 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 1162/56
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1957 Museal besigtigelse
Journal nr.: 803/57
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Høj, 3,5 x 26 m. I østre, nordre og vestre side en tilgroet, grøftlignende fordybning, der som en ring i højden 0,5-1 m går ind i højsiden, formentlig er her engang fjernet randsten. I top et ca. 3 m stort hul, ca. 1,2 m dybt, og hvorfra udgår mod nordvest nedad højsiden en ca. 0,5 m bred og 0,5 m dyb rende, der stopper lidt ovenfor "randstensgrøften". Flade tilgroede afgravninger af nord-, øst- og sydsiden. Siderne i det hele taget lidt ujævne, men højen smukt virkende og statelig. Lynggroet i nordre udkant af hedestrækning.

1957 Tinglysning
Journal nr.: 803/57
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Fredningsnummeret for højene sb.nr. 26, 27, 36, 37, 69 og 70 ændret. Samtidig er der foretaget en arealfredning omkring højene.

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, 3,5 x 25,0 x 23,0 m. Som beskrevet ovenfor. Del af mindre arealfredning. Fyrrebuske er langsomt ved at dække høje såvelsom heden omkring - bør fjernes - ellers er der snart kun fyrrekrat at se på. Det fredede areal er afmærket med skelsten. Intet foto p.g.a. filmfejl. ** Seværdighedsforklaring ** Smuk høj omgivet af forsk. mindre anlæg i hedeområde, charmerende helhed. Bevoksning: 1980: Lyng

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Litteraturhenvisninger  (0)