Sønder Agergård

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Kommune
Lemvig

Sted- og lokalitetsnr.
180702-18

Fredningsnr.
190366

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Ejerlav: Fabjerg = Dal Anneksgård. Høj, 3 - 3,5 x 13 - 14 m. Noget stejle, lidt ujævne sider, iøvrigt uden be- skadigelser. lyng- og græsklædt, i ager. (Beskr. 1961).
Undersøgelsehistorie

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rundhøj, 2,5 x 12 m. Lille Nedgravning paa V-Side nær Top, ellers velbevaret. Lyngklædt i Ager. [[Restaureret jfr. journ. 100/50]].

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rundhøj, 2,5 x 12 m, lille Nedgravning paa Vestside nær Top, ellers velbevaret. [[Restaureret jfr. journ. 100/50]]. [[Fredet]]

1950 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1950 Museal restaurering
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1960 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune


Billeder

sf V
sf N
sf Ø
sf S