Kronhede Plantage Afd. 198

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Kommune
Lemvig

Sted- og lokalitetsnr.
180703-55

Fredningsnr.
200250

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Ejerlav: ? - Klosterhedens skovdistrikt afd.198 Lille høj, ca. 10 x 0,75 m. Aflang sænkning i top. Lyngklædt i nyplan- tet hede.
Undersøgelsehistorie

1944 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1944 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lille Rundhøj, ca 10 x 3/4 m. Aflang Sænkning i Top. Lyngklædt i nyplantet Hede.

1944 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lille Rundhøj, ca 10 x 3/4 m, aflang Sænkning i Top. Lyngklædt i Hede. [[Fredet]] Bevoksning: 1985: Mos, Græs og Lyng

1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Som beskr. Bem.: Pl. til højfod. Bevoksning: 1985: Mos, Græs og Lyng

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2019 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune


Billeder

5453, Oversigt, set fra NV
5454, Oversigt, set fra SØ