Langede By
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060201-76

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Runesten, Vikingetid (dateret 750 - 1066 e.Kr.)

Undersøgelsehistorie  (3)
1875 Privat opsamling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1875 Genstand givet til museum
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1875 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Et Stykke af en Runesten er funden et Sted paa Gaardens Jord (hvor vides ikke). Den opbevares i Bodils Kirke. (Vedel: Den ældre Jernalder paa Bornholm). En lignende Stump af en Runesten er funden i Nærheden af dette Sted og indsendt til Museet for de nordiske Oldsager. Begge disse Stene ville blive beskrevne i Lærer Petersens Beskrivelse: "De bornholmske Runestene"

Litteraturhenvisninger  (0)