Anglandshøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Kommune
Lemvig

Sted- og lokalitetsnr.
180704-135

Fredningsnr.
200398

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
"Anglands Høj", anselig rundhøj, 16 - 17 x 1,5 - 1,8 m. I toppen større, flad sænkning mod V. Overfladen iøvrigt noget uregelmæssig, men ellers velbevaret. Lyng og fyrrekrat i fyrreplantning.
Undersøgelsehistorie  (7)
1878 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Anglandshöj, der ligeledes ligger enligt syd her for paa Bakkekammen ved Anglandsmose, er kun en mindre eller middelstor Höj. Den er 84 Alen i Omkreds og 50 Alen höj; der er gravet temmelig store Huller ind i den, navnlig mod Vest. Bevoksning: 1985: Mos, Græs og Lyng

1945 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Anglandshøj", anselig Rundhøj, 16-17 x 1,5-1,8 m. I Toppen større, flad Sænkning mod V. Overfladen iøvrigt noget uregelmæssig men ellers velbev. Lyng og Lyng og Fyrrestubbe i Fyrrebeplantning.

1945 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Anglands Høj", anselig Rundhøj, 1,5-1,8 x 16-17. I Toppen større, flad Sænkning mod V. Overfladen iøvrigt noget uregelmæssig, men ellers velbev. Lyng og Fyrrestubbe i Fyrrebeplantning. FM. Bevoksning: 1985: Mos, Græs og Lyng

1945 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Anglandshøj". Slitage efter hjorte samt rævegrave flere steder i højen. Bevoksning: 1985: Mos, Græs og Lyng

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2020 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Litteraturhenvisninger  (0)