Kjærhøje

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Kommune
Struer

Sted- og lokalitetsnr.
180706-11

Fredningsnr.
18043

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Tingl.: 6/7 1898, gdr. Niels Offersen Kjær. Diplom. Afmærkn.: MS 1905, Søegaard. Høj, 3,5 x 20 m. Lyng- og græsgroet i ager. Tilgroet hul i top. Højfoden af- pløjet i firkant.
Undersøgelsehistorie

1878 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
De höjest liggende af Höjene i Sognet ere de 5 [sb.nr. 15-19] paa Bakkerne Nord for Bassidal og Kjærhöje [sb.nr. 8-11 + 12?], begge Grupper vestligt paa Bakkerne ud mod Nissum Bredning, samt Baunhöj [sb.nr. 52].. Paa Bakkehöjden Syd for [sb.nr. 1] findes 4 Höje [sb.nr. 8, 10, 11 og 12?] paa Gaarden Store Kjærs Mark; den sydvestligste og störste af dem [sb.nr. 8] er 122 Alen i Omkreds og 40 Alen maalt op over. Den kaldes Kong Ottos Höj og Sagnet siger, at en Kong Otto er begravet heri. De andre Höje ere ogsaa temmelig store eller godt middelstore. Den [sb.nr. 11] lige Øst for Ottos Höj er omtrent i Fred, den [sb.nr. 10] nærmest Nordöst for ogsaa nogenlunde bevaret; den nordöstligste [sb.nr. 12?] er der bortgravet en Del af östlige Side af, saa at den staar med en brat Skrænt af Mands Höjde. Tæt Nordvest for disse er Spor af en slöjfet Höj [sb.nr. 9]. Denne Gruppe kaldes Kjærhöje. Her er en meget vid og skön Udsigt fra; man seer til Harboöre og Agger, man seer Thyland og Thyholms Kyst ud mod Nissum Bredning., Jegindö, Mors, Sydsalling, Venö og Fjorden rundt om ud til Struer.

1898 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. Lyng og græsgroet i Ageer. Tilgroet Hul i Top. Højfoden afpløjet i Firkant. 3,5 x 20 m. FM 1898 MS

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. Lyng- og græsgroet i Ager. Tilgroet Hul i Top. Højfoden afpløjet i Firkant 3,5 x 20 m. FM. MS. 1898.

1966 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum