Klosterhede Statsplantage Afd. 470
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Kommune
Struer

Sted- og lokalitetsnr.
180713-200

Fredningsnr.
190342

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav og matr.nr.: ? - Klosterhedens distrikt afd.470 Høj, 3 x 19 m. Lyngklædt i hede. Vest-og nordside beplantet. Dige over sydlige højfod.
Undersøgelsehistorie  (5)
1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. Lyngklædt i Hede. V.- og N.- Side beplantet. Dige over sydlige Højfod. 3 x 19 m.

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. Lyngklædt i Hede. V.- og Nordside fyrrebeplantet. 3 x 19 m. Dige over sydlige Højfod. [[Fredet]] Bevoksning: 1985: Lyng

1942 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Som beskr. Frilægges. Bevoksning: 1985: Lyng

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)