Kallesøhøje

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Kommune
Lemvig

Sted- og lokalitetsnr.
180715-35

Fredningsnr.
180215

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Tingl.: 4/9 1918. Gdr. Jens Peter K.B. Kallesøe, Vester Kallesø. Diplom Afmærkn.: MS 1895, kapt. Søegaard, flyttet 1919 ved Kjær. Høj, 2 x 11 m. I top lille skrå affladning i siderne, især mod Ø; nedtrampet. Delvis i græs.
Undersøgelsehistorie

1878 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Den tredie Gruppe [af høje] nemlig Kallsöhöje ligge lavere end de foregaaende [høje]. Dette gjælder især om en lille Höj [sb.nr. 32] paa en Brink tæt sydöst for Vester Kallesö, Matr. No 30a, 3 middelstore [høje, sb.nr. 33, 35-36] paa Agrene lidt Sydvest for Gaarden..

1918 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1919 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2,0 m h., 16 m i Tværm, af noget ujævn Form; lille, skraa Affladning i Top. Fod i ældre Tid afgravet i V. og staar med Skred, 1/3 m h. Flad Sænkning i S., 1/3 m d., 3-4 m br. Fredlyst, Mærkesten 1919 flyttet fra Top til Østre Side.

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rundhøj, 2 x 11 m. I Top lille skraa Affladning. Siderne, især mod Ø, nedtrampet. Delvis i Græs. FM 1918 MS. [[Restaureret 1950. journ. 100/50]]

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1943: 2x 11 m. Beskadigelserne i syd og vest udjævnet. Siderne, især mod Ø, nedtrampet. Delvis græsklædt. [[Restaureret 1950. journ. 100/50.]] [[1918]]

1950 Museal restaurering
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1950 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1960 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune


Billeder

sf S (den forreste høj)
sf Ø
sf N
Oversigtsfoto sf S (den forreste høj)
Oversigtsfoto sf SV (højen th)
sf V
sf NV
2448
Foto, oversigt