Kallesø
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Kommune
Lemvig

Sted- og lokalitetsnr.
180715-39

Fredningsnr.
180217

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 4/9 1918. Gdr. Jens Peter K.B. Kallesøe, Vester Kallesø. Diplom Afmærkn.: MS 1895, kapt. Søegaard, flyttet 1919 ved Kjær. Høj, 3,5 x 18 m. Ujævne sider, større afgravning i N, flad afgrav- ning i NØ og S. Delvis i græs. NM.I.: Beskadiget af tyskerne. Rektangulær nedgravning nær top. Herfra zig-zag-gang mod SV til højfod. MS væltet.
Undersøgelsehistorie  (12)
1878 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
De övrige [høje] nemlig: 1 paa Nordenden af Lindkrogs Agre, Matr. No 54 [sb.nr. 40], 1 [sb.nr. 39] paa Sydenden af Kallesöagre..

1918 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1919 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3,6 m h., 23 m i Tv. Ujævn Side ved Gravning efter Ræve. Afgr. i N., 2-3 m. br., med Brink, 2/3 m. h., og et dybere Hul, samt ujævn Udkastning. Flad Afgravning i Nø, v x 2 m, med en mindre Ophobning foran; en lignende i Syd. Fredlyst; Mærkesten 1919 flyttet til østre Side.

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1943: 3,5 x 18 m. Delvis græsklædt. [[1918]]

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rundhøj, 3,5 x 18 m. Ujævne Sider, større Afgravning i N, flad Afgravning i N, Ø og S. Delvis i Græs. FM 1918 MS [[Beskadiget af tyskerne. Rektangulær nedgravning nær top. Herfra zigzaggang mod sv til højfod. MS væltet.]] [[Restaureret 1950. journ. 100/50]]

1945 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1945: Forgravet af tyskerne. I vestside, nær top rektangulær nedgravning (2 x 0,60 m, dybde ca 1 m). Derfra zigzaggang mod sv til højfod. [[Restaureret 1950. journ. 100/50]].

1950 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 100/50
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1950 Museal restaurering
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1960 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Litteraturhenvisninger  (0)