Idum
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Kommune
Holstebro

Sted- og lokalitetsnr.
180802-60

Fredningsnr.
220338

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1,5 x 5 m. Lynggroet i hede.
Undersøgelsehistorie  (7)
1901 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Sb.nr.] 60-69. 11 Smaahøje, alle lynggroet i Hede. De ere aflagte efter Øjemaal. De fleste ere ikke over 0,50 M. høje; Terrainforholdene hindrede en nøje Maaling af saa smaa Højder. Diameteren er fra 5-9,50, for en enkelt dog 11 Meter. [Sb.nr.] 60 Diam. 5 M. [sb.nr.] 61 9 M. - [sb.nr.] 62 9,50 M; 1,20 M. høj. [sb.nr.] 63-65 6 M. ([sb.nr.] 65 er 0,75 M. høj). - [sb.nr.] 66 11 M. - [sb.nr.] 67 7-8 M. [sb.nr.] 67a 8,50 M. [sb.nr.] 68 7,50 M. [sb.nr.] 69 7 M. I Henseende til Matrikuleringen er Sognet delt i 3 Dele (foruden Gaarden Burlund), en vestlig, en mellemste og en østlig Del, der adskilles naturligt af de 2 Aaer Idom Aa og Grydeaa.

1942 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 1,5 x 5 m. Lynggr. i Hede.

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Sb.nr.] 60,61,64 og 65 fredede.

1968 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Litteraturhenvisninger  (0)