Idum
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Kommune
Holstebro

Sted- og lokalitetsnr.
180802-86

Fredningsnr.
220324

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 6/7 1900. Gdr. Christen Christensen, Kjeldahl. Høj, 1,25 x 17 m. Lynggroet i hede. Ca. 0,5 m dybt hul i toppen (ser ud til at være en halv snes år gammelt).
Undersøgelsehistorie  (8)
1900 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1901 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Blom 1901 i sognebeskrivelsen fra Raasted: Høj liggende paa faldende grund. Middelhøjde 1,60 m. Tværmaal 15,00 m. I toppen et tildels lynggroet hul af 5,50 m's tværmaal og 0,50 m's dybde. Rimeligvis udgravet. Lynggroet i hede og plantage.

1901 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 1,25 M. høj, 17 M. i Diam. Mod Sydøst er Mærker af en mindre Gravning. Lynggroet i Hede. Fredlyst 1900. I Henseende til Matrikuleringen er Sognet delt i 3 Dele (foruden Gaarden Burlund), en vestlig, en mellemste og en østlig Del, der adskilles naturligt af de 2 Aaer Idom Aa og Grydeaa.

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 1,25 x 17 m. Lynggr. i Hede. c. 0,50 m dybt Hul i Toppen (ser ud til at være en halv Snes Aar gammelt.) FM 1900 MS

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
c. 0,50 m dybt Hul i Toppen.

1968 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Litteraturhenvisninger  (0)