Hjattenhøje
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Kommune
Holstebro

Sted- og lokalitetsnr.
180804-14

Fredningsnr.
220453

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Beskrivelse 1943: Høj, 1,55 x 18,5 m. Top affladet. Overfladen ret ujævn. Lyng- og fyrreklædt i plantage. Beskrivelse 1951: Høj, 1,75 x 18 m. I militært øvelsesterræn.
Undersøgelsehistorie  (9)
1902 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 1.55 M. høj; 18.50 M. i Diam. Toppen er borttaget, saa at der er dannet en Flade paa 9.50 M. Lynggroet og beplantet med Fyr i Plantage. [Sb.nr.] 12-14 kaldes paa Matrikelkortet Hjattenhøje; paa Maalebordsbladet betegnes [sb.nr.] 12 som Hjerterishøj. Paa denne Lod og den mod Nord tilgrænsende ligger adskillige Højninger, af hvilken nogle have en regelmæssig Form. Da der imidlertid findes alle Overgange til ganske uregelmæssige Sandflugtsbanker, er det rimeligt at antage det hele for Sandflugt. [[Sb. 12, 13, 14 fredede, resaturerede 1951. J. 1429/58 om fredn. af sb. 12 samt restaur. v. militæret af alle 3 høje]]

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1.55 x 18.5 m. Top affladet. Overfladen ret ujævn. Lyng- og fyrreklædt i Plantage. [[Restaureret 1951 jfr. journ. 100/51.]]

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fredet. [[Restaureret 1951 jfr. journ. 100/51.]]

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1951 Museal restaurering
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1951 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 100/51
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1958 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 1429/58
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1958 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)