Nørregård

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Midtjylland

Kommune
Herning

Sted- og lokalitetsnr.
180808-7

Fredningsnr.
240448

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Lille høj på bakketop, 1,8 x 8 m. I toppen et par ubetydelige huller. Lidt ujævn overflade. Iøvrigt velbevaret.
Undersøgelsehistorie

1903 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1903 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 0,70 M.h, 8,50 M. i Diam. I Toppen er et ubetydeligt Hul, hvori ses et par mindre Sten. Overfladen er ujævn, men Højen ellers velbevaret. Lynggroet i Hede. Bevoksning: 1991: Lyng og Løvkrat

1950 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lille høj på bakketop, 1,8 x 8 m. I toppen et par ubetydelige huller. Lidt ujævn overflade. Iøvrigt velbevaret.

1991 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj - som fritekst. Østfod afskåret ved skovvej. Alt tilgroet med lyng og et par løvbuske. I gammel fyrskov mellem kommunevej og hede. Bevoksning: 1991: Lyng og Løvkrat

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum