Timring

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Midtjylland

Kommune
Herning

Sted- og lokalitetsnr.
180808-52

Fredningsnr.
240437

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Høj, 1 x 11 m. Lyngklædt i hede. Overfladen meget ujævn, navnlig på S-halv- delen. Ujævnhederne skyldes sikkert for størstedelen rævegange (en friksk indgang til en sådan ses i SV). Højen ligger på en bakketop og er synlig videnom.
Undersøgelsehistorie

1903 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1903 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 1 M. høj, 10.50 M. i Diam. Fra den sv. Fod fører en smal, dyb Indgravning ind til en 1.50 M. stor, tilkastet Udgravning i Toppen. I sydsiden findes et mindre Hul. Overfladen er noget Ujævn. Lynggroet i Hede. Bevoksning: 1991: Græs

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1 x 11 m. Lyngklædt i hede. Overfladen meget ujævn, navlig på S-halvdelen. Ujævnhederne skyldes sikkert for største delen rævegrave (en frisk indgang til en sådan ses i SV). Højen ligger på en bakketop og er synlig viden om.

1950 Dyrs aktivitet
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1991 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Udfladet top, lidt ujævne sider og top, dyregrav i top. Alt tilgroet, græsbevokset med et par enkelte løvbuske. I ager for enden af bakketop med milevidt udsyn mod Ø og N. Bevoksning: 1991: Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2013 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum