Trøstrup Mark

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Midtjylland

Kommune
Herning

Sted- og lokalitetsnr.
180808-78

Fredningsnr.
240541

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Ejerlav: Trøstrup og Grimstrup jorder. Høj, 1,25 x 15 m. Gran- og fyrrebeplantet i plantage. Det meste af den ØNØ- lige halvdel og hele højens midtparti er bortgravet. (Den centrale beska- digelse har en bredde af 3 m og en dybde af 0,7 m). Overfladen på den reste- rende del af højen er overalt forstyrret af dybe plantefurer. En vej skærer en smule af SV-foden.
Undersøgelsehistorie

1903 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1903 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 1.40 M. høj, 16 M. i Diam. Den østlige Halvdel er bortgravet. Foden er afskaaren i Nord og Syd. Lynggroet i Hede. Bevoksning: 1991: Græs, Løvkrat og Nålekrat/-træer

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,25 x 15 m. Gran- og fyrrebeplantet i plantage. Det meste af den ØNØ-lige halvdel og hele højens midtparti er bortgravet. (Den centrale beskadigelse har en bredde af 3 m og en dybde af 0,7 m). Overfladen på den resterende del af højen er overalt forstyrret af dybe plantefurer. En vej har skåret en smule af SV-foden.

1950 Dyrkning/land- og skovbrug
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1950 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1991 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj; hul i top (ca. 3 m. bredt, 0,7 m. dybt); den ØNØ-lige halvdel er afgravet; lidt ujævne sider; granplantering (ca. 10-13 år gl.) ind til 3 m. ØNØ for høj, med en enkelt gran ca. 1 m. fra højfod og ind til 2 m. N og S for højfod; SV-lige højfod afskåret af vej; bevokset med græs, løv- og fyrrekrat, i granplantage i vejkant; indgår i en højrække langs trafikeret vej. ** Sagsbehandlerkommentarer ** Ved pleje ryddes højen og graner og anden bevoksning i den til den tid gældende zone (2 ell. 5 m.) fjernes efter aftale med ejer. Senere tilføjelse: Efter 4 cm.-kort ligger højen i skov; altså i 2 m.-zone. Påtales ikke. Bevoksning: 1991: Græs, Løvkrat og Nålekrat/-træer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum