Trøstrup Mark
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Midtjylland

Kommune
Herning

Sted- og lokalitetsnr.
180808-68

Fredningsnr.
240544

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Trøstrup og Grimstrup jorder. Høj, 1,4 x 18 m. Lyngklædt i hede. I N-foden er gravet et hak. Et vejspor har i gammel tid skåret en ubetydelighed af V-foden. Den temmelig flade top er noget ujævn. Iøvrigt er højen velbevaret.
Undersøgelsehistorie  (7)
1903 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 1.10 M. høj, 18.50 M. i Diam. Noget ujævn mod Øst; ellers velbevaret. Lynggroet i Hede Bevoksning: 1991: Lyng, Løvkrat og Nålekrat/-træer

1950 Byggeri og anlæg
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1950 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,4 x 18 m. Lyngklædt i hede. I N-foden er gravet et hak. Et vejspor har i gammel tid skåret en ubetydelighed af V-foden. Den temmelig flade top er noget ujævn. Iøvrigt er højen velbevaret.

1950 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1991 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj; som fritekst; bevokset med lyng, nogle rønnebærbuske og grantræer samt lidt græs, i et lille tilgroet gl. hedestykke ud mod vej. ** Seværdighedsforklaring ** Højgruppe ved vej. Bevoksning: 1991: Lyng, Løvkrat og Nålekrat/-træer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)