Brandtoft

Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Midtjylland

Kommune
Herning

Sted- og lokalitetsnr.
180811-295

Fredningsnr.
230427

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Høj, 1,25 x 11 m. Lyngklædt og bevokset med småbuske, i hede. ØSØ-siden af- skåret af vej. Højen er stærkt forgravet over hele overfladen, dybest i VSV- siden. Centralgraven kan dog meget vel være bevaret.
Undersøgelsehistorie

1902 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 1.40 M. høj, 12 M. i Diam. Fra Toppen til vestre Fod ses en 5 M. bred, indtil 0,95 M. dyb, delvis tilgroet Gravning, hvori mange Sten. Lynggroet i Hede. Bevoksning: 1991: Løvkrat, Løvtræer og Nålekrat/-træer

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fredet Bevoksning: 1991: Løvkrat, Løvtræer og Nålekrat/-træer

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,25 x 11 m. Lyngklædt og bevokset med småbuske i hede. ØSØ-siden afskåret af vej. Højen er stærkt forgravet over hele overfladen, dybest i VSV-siden. Centralgraven kan dog meget vel være bevaret.

1950 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1991 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Hul i top, ca. 3 m. i diam., 0,5 m. dybt. Afgravet vestside. ØSØ-lige højside afskåret af markvej i høj brink. Iøvrigt små ujævnheder. Alt tilgroet. Bevokset med græs, løvkrat, løvtræer og gl. graner i kant af fyrreplantering, ud mod ager. Bevoksning: 1991: Løvkrat, Løvtræer og Nålekrat/-træer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.