Vejvad
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Midtjylland

Kommune
Herning

Sted- og lokalitetsnr.
180811-78

Fredningsnr.
230553

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj på bakkeskråning, 1 x 15 m. Lyngklædt og fyrrebeplantet i nytilplantet hede. I SV-siden har en rævegrav voldt en del forstyrrelse. Iøvrigt er højen velbevaret bortset fra ujævnheder fremkommet ved tilplant- ningen.
Undersøgelsehistorie  (6)
1902 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 0.50 M. høj, 13.50 M. i Diam. Lynggroet i Hede. Bevoksning: 1991: Nålekrat/-træer

1950 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fredet Bevoksning: 1991: Nålekrat/-træer

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj på bakkeskråning, 1 x 15 m. Lyngklædt og fyrrebeplantet i nytilplantet hede. I SV-siden har en rævegrav voldt en del forstyrrelse. Iøvrigt er højen velbevaret bortset fra ujævnheder fremkommet ved tilplantningen.

1991 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Skader som i fritekst. Bevokset med revling, græs og fyrretræer i gl. fyrreplantage. Bevoksning: 1991: Nålekrat/-træer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)