Resdal
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Midtjylland

Kommune
Herning

Sted- og lokalitetsnr.
180811-114

Fredningsnr.
230466

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 2 x 18 m. Granbeplantet i plantage. I toppen en lille sænkning. S- foden er for nylig bortskåret af vej. Overfladen ujævn efter tilplantningen. Iøvrigt er højen ganske velbevaret.
Undersøgelsehistorie  (7)
1902 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 1.30 M. høj, 20 M. i Diam. I Toppen er en lille Sænkning; paa Overfladen ligger mange Sten. Overpløjet. [Sb.nr.] 114-31: Paa Matr. No 3 er foretaget Gravninger af et Par omrejsende Højgravere for et Par Aar tilbage. Særlig de smaa Høje bar Mærke deraf. Da Ejeren er bosiddende i Holstebro og kun havde en Husbestyrerinde paa Gaarden, vidste han imidlertid ikke Besked om, hvad der ved den Lejlighed var fundet. Bevoksning: 1991: Græs og Nålekrat/-træer

1950 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2 x 18 m. Granbeplantet i plantage. I toppen en lille sænkning. S-foden er fornylig blevet bortskåret af en vej. Overfladen ujævn efter tilplantningen. Iøvrigt er højen ganske velbevaret.

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Beplantet i plantage. [[Fredet]] Bevoksning: 1991: Græs og Nålekrat/-træer

1991 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj af "Sørvad Høje". Gl. plantefurer Ø-V over høj. Mindre sænkning i top. Alt tilgroet med græs og gl. graner. Skovvej Ø-V over sydlig højfod. I granplantage. Bør påtales sammen med 2304:63 (gl. skovspor) og 2304:58-66. Ved skovning ikke genplantes/gerne ryddes bl.a. p.g.a. erosion. Bevoksning: 1991: Græs og Nålekrat/-træer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Litteraturhenvisninger  (0)