Resdal
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Midtjylland

Kommune
Herning

Sted- og lokalitetsnr.
180811-116

Fredningsnr.
230464

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Brandgrav (uspecificeret type), Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 0,9 x 15 m. Granbeplantet i plantage. Overfladen ujævn efter tilplant- ningen.
Undersøgelsehistorie  (6)
1902 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 1 M. høj, 16 M. i Diam. I Toppen er en 2 M. stor Sænkning. Overpløjet. Paa Overfladen laa Skaar og brændte Ben. [Sb.nr.] 114-31: Paa Matr. No 3 er foretaget Gravninger af et Par omrejsende Højgravere for et Par Aar tilbage. Særlig de smaa Høje bar Mærke deraf. Da Ejeren er bosiddende i Holstebro og kun havde en Husbestyrerinde paa Gaarden, vidste han imidlertid ikke Besked om, hvad der ved den Lejlighed var fundet. Bevoksning: 1991: Mos og Nålekrat/-træer

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 0,9 x 15 m. Granbeplantet i plantage. Overfladen ujævn efter tilplantningen.

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Beplantet i plantage. [[Fredet]] Bevoksning: 1991: Mos og Nålekrat/-træer

1950 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1991 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj af "Sørvad Høje". Gl. plantefurer ØSØ-VNV over højen. Alt tilgroet med mos og graner ved skovvej i granplantage. Bevoksning: 1991: Mos og Nålekrat/-træer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)