Klosterhøje
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Midtjylland

Kommune
Herning

Sted- og lokalitetsnr.
180811-139

Fredningsnr.
230452

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 2 x 15 m. Lyngklædt i hede. En grusgrav har skåret et stykke af Ø-fo- den. I bruddet rævegrav. Højens NØ-side er deformeret af en opkastet dynge af fyld fra grusgraven. Iøvrigt er højen fuldstændig velbevaret og smuk. (Beskadigelsen er sket før den nuværende ejers tid. Fylddyngen bør ved lej- lighed fjernes).
Undersøgelsehistorie  (5)
1900 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1902 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 2.10 M. høj. Lidt aflang: i N-S 16 M.; i Ø-V 14.50 M. Ved vestre Fod ses ubetydelige Afskrabninger; ellers smuk og velbevaret. Lynggroet i Hede. Fredlyst 1900. Bevoksning: 1991: Græs og Lyng

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2 x 15 m. Lyngklædt i hede. En grusgrav har skåret et stykke af Ø-foden. I bruddet rævegrav. Højens NØ-side er deformeret af en opkastet dynge af fyld fra grusgraven. Iøvrigt er højen fuldstændig bevaret og smuk. (Beskadigelsen er sket før den nuværende ejers tid. Fylddyngen bør ved lejlighed fjernes). FM 24/8 1900 MS

1991 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj af "Klosterhøje". Højens NØ- og Ø-side er nu udjævnet og påført muldjord. Bevokset med græs og lyng. Lyngen er afbrændt. I ager. Bevoksning: 1991: Græs og Lyng

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)