Klejnstrup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Midtjylland

Kommune
Herning

Sted- og lokalitetsnr.
180811-154

Fredningsnr.
230481

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1 x 10 m. Granklædt og delvis fyrrebevokset, i lille be- plantning. VNV-fod afskåret. I toppen en uregelmæssig nedgravning.
Undersøgelsehistorie  (7)
1902 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 0.80 M. høj, 10.50 M. i Diam. I Toppen er et 1.60 M. stort, 0.65 M. dybt, ret nyt Hul med Udkastning mod SV. Lynggroet i Hede. [Sb.nr.] 153-55, der hører til Agnfeldt Kro have været hjemsøgte af de samme Højgravere som Højene under Søvad ([sb.nr] 114-31). Heller ikke her vidste man noget om de gjorte Fund. Bevoksning: 1991: Græs

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1 x 10 m. Granklædt og delvis fyrrebevokset i lille beplantning. VNV-fod afskåret. I toppen en uregelmæssig nedgravning.

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fredet Bevoksning: 1991: Græs

1950 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1991 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Udfladet, med udvisket kontur i nord og syd, antagelig p.g.a. kørsel. Der er flere hjulspor i græsset over højen i N/S-lig retning. I sydvestlig højside har et "spor" pløjet en lille revne i højen og afdækket tre mindre sten. Større sænkning i top, tilgroet. Vestlig fod afpløjet, brinken delvist tilgroet, idet der pløjes helt til højfod her. Bevokset med græs, i ager. Bevoksning: 1991: Græs

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Litteraturhenvisninger  (0)