Vognstrup

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Midtjylland

Kommune
Herning

Sted- og lokalitetsnr.
180811-185

Fredningsnr.
230480

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Tingl.: 24/8 1900, gdr. Søren Kr. Hansen. Afmærkn.: MS 1908, Søegaard. Høj, 2,4 x 21 m. Græsklædt i ager. Top og øverste del af V-siden har store, tilgroede nedgravninger. Siderne virker noget uregelmæssige, men viser ikke spor af større gravninger. Højfoden er lettere beskåret i Ø og vistnok over- pløjet i SSØ.
Undersøgelsehistorie

1900 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1902 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 2.90 M. høj. 21 M. i Diam. Større, men fuldt tilgroet Sænkning i Toppen. Vest for den en nyere, græsgroet Beskadigelse, 2.25 M. stor, c 0.40 M. dyb. Lynggroet i Ager. Bevoksning: 1991: Græs og Løvkrat

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2,4 x 21 m. Græsklædt i ager. Top og øverste del af V-siden har store, tilgroede nedgravninger. Siderne virker noget uregelmæssige, men viser ikke spor af større gravninger. Højfoden er lettere beskåret i Ø og vistnok overpløjet i SSØ. FM 24/8 1900 MS

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fredlyst 1900 Bevoksning: 1991: Græs og Løvkrat

1991 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Tilgroede sænkninger i top og øverst i vestside. Tilgroet afgravning i nordvestfod. Gl. højfodsskader tilgroede. Nyere afpløjning af højfod i syd også tilgroet. Bevokset med græs, gyvel og nogle mindre grantræer i ager. Bevoksning: 1991: Græs og Løvkrat

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune


Billeder

Oversigtsfoto sf Ø
sf S
sf V
sf N