Kalvhøje
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Midtjylland

Kommune
Herning

Sted- og lokalitetsnr.
180811-190

Fredningsnr.
230482

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 24/8 1900, gdr. Lars Chr. Sørensen. Diplom. Afmærkn.: MS 1908, Søegaard. Høj, 2,2 x 15 m. Græs- og lyngklædt i ager. I toppens N-side en lille uregel- mæssig sænkning. I højens SØ-side en flad sænkning (3 m i diam., 0,3 m dyb), hvori spredte sten ses. I SØ er højfoden lettere afpløjet, i S lettere over- pløjet. Højoverfladen er hist og her noget ujævn. Iøvrigt er højen velbe- varet.
Undersøgelsehistorie  (6)
1900 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1902 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 1.90 M. høj. 15.50 M. i Diam. I Toppen er en mindre, flad, tilgroet Sænkning; i Østsiden en 2.50 M. stort Afgravning, 0.35 M. dyb. Ellers velbevaret. Lynggroet i Ager. Fredlyst 1900. Bevoksning: 1991: Græs, Løvtræer og Nålekrat/-træer

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2,2 x 15 m. Græs- og lyngklædt i ager. I toppens N-side en lille ureglemæssig sænkning. I højens SØ-side en flad sænkning (3 m i diam., 0,3 m dyb), hvori spredte sten ses. I SØ er højfoden lettere afpløjet. Højoverfladen er hist og her noget ujævn. Iøvrigt er højen velbevaret. FM 24/8 1900 MS på top [sb.nr.] 190 og 191 kaldes på kortet og i fredningsdeklarationen "Kalvhøje"

1991 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj af "Kalvhøje". Uregelmæssig afgravning i toppens nord- og sydside. Flad sænkning i højens sydøstside. Sydlig og nordøstlig højfod afpløjet. Alt tilgroet. Mindre markstensdynge ved sydvestlig højfod, noget mosgroet. Bevokset med græs, graner og løvtræer/krat, i ager. Bevoksning: 1991: Græs, Løvtræer og Nålekrat/-træer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Litteraturhenvisninger  (0)