Fytring Høje

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Midtjylland

Kommune
Herning

Sted- og lokalitetsnr.
180811-195

Fredningsnr.
230484

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Brandgrav (uspecificeret type), Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 375 e.Kr.)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)
Fredningstekst

Høj af gruppen "Fytring høje", 1,65 x 15 m. Tæt beplantet i fyrreplantage. I toppen stort krater (4 m i diam., 0,6 m dybt). Iøvrigt synes højen ret velbevaret bortset fra ujævnheder fra tilplantningen.
Undersøgelsehistorie

1902 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 1.65 M. høj. 15 M. i Diam. I Toppen er et Hul, 2.75 x 5 M stort, indtil 0.75 M. dybt. En Del mindre Sten ere komne op af Hullet. Lynggroet i Hede. Der er fundet Urneskaar og brændte Ben. Bevoksning: 1991: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, hører til højgruppen: Fytring høje, 1,65 x 15 m. Tæt beplantet i fyrreplantage. I toppen stort krater ( 4 m i diam., 0,6 m dybt). Iøvrigt synes højen ret velbevaret, bortset fra ujævnheder fra tilplantningen.

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fredet Bevoksning: 1991: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1950 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1991 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj af "Fytring Høje". Som fritekst. Bevokset med græs, bregner, løvkrat/træer og en lille gran, i løvkrat/skov. Døde fyrre(?)træer ligger væltede på højen. Bevoksning: 1991: Græs, Løvkrat og Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune


Billeder

Oversigtsfoto sf S
sf V
sf N
sf Ø