Fytring Høje
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Midtjylland

Kommune
Herning

Sted- og lokalitetsnr.
180811-197

Fredningsnr.
230483

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 24/8 1900, gdr. Lars Chr. Sørensen. Diplom. Afmærkn.: MS 1908, Søegaard. Høj, af gruppen "Fytring høje", 2,6 x 15 m. Lyngklædt og bevokset med gyvel- buske i udkanten af plantage. Store men ikke dybtgående afgravninger over N og - navnlig - V-side,. Iøvrigt er højen, bortset fra mindre uregelmæssig- heder på top og sider, uskadt. Anselig og smuk.
Undersøgelsehistorie  (5)
1900 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1902 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 2.20 M. høj. 18 M. i Diam. Mod Ø. S. og V. er gravet efter Randsten; særlig mod V er Højsiden blottet et stort Stykke op. Mod N. findes en 4 M. stor, ret flad Afgravning, græsgroet. I Toppen ses en ubetydelig tilgroet Sænkning. Lynggroet i Hede. Fredlyst 1900. Bevoksning: 1991: Græs, Løvtræer og Nålekrat/-træer

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, hører til højgruppen: Fytring høje, 2,6 x 15 m. Lyngklædt og bevokset med gyvelbuske i udkanten af plantage. Store, men ikke dybtgående afgravninger over N- og navnlig V-side. Iøvrigt er højen, bortset fra mindre uregelmæssigheder på top og sider, uskadt. Anseelig og smuk. FM 24/8 1900 MS på top.

1991 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj af "Fytring Høje". Større afgravninger af nord- og vestside. Alt tilgroet. Bevokset med græs, bregner, gyvel, løvkrat, fyrrekrat og løvtræer, i kant af løvkrat/skov ud mod ager. Bevoksning: 1991: Græs, Løvtræer og Nålekrat/-træer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)