Øster Herup
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Kommune
Lemvig

Sted- og lokalitetsnr.
180901-50

Fredningsnr.
190127

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Langhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Stammekiste, Bronzealder (dateret 1700 - 1101 f.Kr.)

Urnegrav (uspecificeret type), Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Fredningstekst
Langhøj, 2,5 - 3 x 14 x 30 m. Flere forsænkninger og gravninger rundt om. Lyngklædt. Matr.nr. 29b: Tre høje i skel til matr.nr. 23a, Dybe s. vestlige del.
Undersøgelsehistorie  (10)
1917 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
]]Vistnok ligesom [sb.nr.] 48-49, Matr. Nr. 29b[[. Langhøj, 32 m. i N-S., 15 m. br., 2,5-3,0 m. h., stærkt forstyrret. Lidt af N. Ende overpløjet. Største Delen af Topfladen uregelmæssig afgravet, 3/4-1 m. dybt; kun i N. staar lidt Top. Kuler i Søndre Ende. Mindre Gravninger i Siderne. Stenet Muldjord. Udgravet af Fr.VII. (1861), Nr. 4. - Fundet et Gravleje med Rest af Egekiste. - Urnegrave, i én Syl med Skaft (Vist Nr. 26483). En Høj, udgr. af Fr.VII, Nr. 3, synes at være en af mig ikke bemærket Tomt øst for [sb.] Nr. 50. [[Stridsøkse]]

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langhøj, 2½-3 x 14 x 30 m. Flere Forsænkninger og Gravninger rundt om. Lyngklædt. ((Restaureret 1950. journ. 100/50]]

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fredet. ((Restaureret 1950. journ. 100/50]]

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Det i berejserteksten nævnte genstandsnummer 26483 er ikke korrekt.

1950 Museal restaurering
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1950 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 100/50
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1960 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Litteraturhenvisninger  (0)