Ramme

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Kommune
Lemvig

Sted- og lokalitetsnr.
180908-25

Fredningsnr.
190131

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Tingl.: 26/4 1893. Gdr. Jens Hjortkjær Christensen. Diplom Afmærkn.: MS 1894, ved kapt. Søegaard. Anseelig smuk høj, 4,2 x 24 m. Mod N tidligere afgravet 1/6. Flad sænkning Ø for top; 2 gamle, flade afgravninger i SØ og S. Foden beplantet med fyr, iøvrigt lyng- og græsklædt i plan- tage.
Undersøgelsehistorie

1879 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Af de to nordligste [høje, sb.25-26] paa Lodden Matr No 18 Øst for [matr. 17f] er den vestlige i sin Tid udgravet efter Foranstaltning af Kong Frederik den Syvende.

1917 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 4,3 x 26 m. Mod N. er ved Vejen afgravet et Parti: ca. 1/6, der staar tml. stejlt. Flad Sænkning øst for Top, 3 x 4 m. br., 1/3 m.d.; 2 gamle, flade Afgravninger i Sø. og S. Enkelte Fyrrebuske paa Foden. Mærkesten nordlig i Top.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Anselig smuk Rundhøj, 4,2 x 24 m. Mod N tidligere afgravet ca 1/6. Flad Sænkning Ø for Top, 2 gamle, flade Afgravninger i SØ og S. Foden beplantet med Fyr, iøvrigt lyng- og græsklædt, i Plantage. MS (nær Top).

1960 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1985 Aflysning
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Den pr. 26.april 1893 på matr.nr. 18a og 23a Hjortkær, Ramme foretagne tinglysning af de to gravhøje fr.nr. 1901:31 [sb.25] og 1901:32 [sb.35] bedes slettet på matr.nr. 18f, 18g, 18n og 23g Ramme Hgd. Ramme. Tinglysningen opretholdes på matr.nr.18r [sb.35] og 18t [sb.25] Ramme Hgd. Ramme, da fortidsminderne er beliggende på disse to matr.nr.

1985 Uspecificeret aktivitet
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1985 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1985 Uspecificeret aktivitet
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune


Billeder

sf V
sf N
sf Ø
sf S
Oversigtsfoto sf N
1906, oversigt
Foto, oversigt
Foto, oversigt