Torskhøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Kommune
Lemvig

Sted- og lokalitetsnr.
180908-35

Fredningsnr.
190132

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 26/4 1893. Gdr. Jens Hjortkjær Christensen. Diplom Afmærkn.: MS 1894, kapt. Søegaard. Høj, "Torskhøj" (?), 3,8 x 24 m. Flere flade forsænkninger i siden. Toppen står med lav stejlbrink mod V, N og Ø. Græsklædt. Om foden i Ø pigtrådshegn.
Undersøgelsehistorie  (11)
1879 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En [høj] længere mod Syd [end sb.25-26] paa samme Lod [matr. nr. 18] kaldet Torskhøj (der dog mulig kan være Thorshøj) er en temmelig stor og smuk Høj.

1917 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
4,4 x 24 m. I søndre Side en udstrakt, flad Afgravning, 5-6 m. br., 1/2 m. d., formentlig udjævnet. Det meste af østre Side fladt afgravet, med lav Brink foroven og paa Sider. Fod i Ø. overpløjet, med Brink, 1/3 m.h. I V. og Nv. lave Brinker ved Kreaturtraad. Top overtraadt. Mærkesten i Siden mod Nv. (Højen foroven af ren Muldjord).

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rundhøj, "Torskhøj" (?), 3,8 x 24 m. Flere flade Forsænkninger i Siden. Toppen staar med lav Stejlbrink mod V, N og Ø. Græsklædt. Over Foden i Ø Pigtraadshegn.

1960 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1985 Uspecificeret aktivitet
Journal nr.: F53-2622
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1985 Aflysning
Journal nr.: F53-2622
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Den pr. 26.april 1893 på matr.nr. 18a og 23a Hjortkær, Ramme foretagne tinglysning af de to gravhøje fr.nr. 1901:31 [sb.25] og 1901:32 [sb.35] bedes slettet på matr.nr. 18f, 18g, 18n og 23g Ramme Hgd. Ramme. Tinglysningen opretholdes på matr.nr. 18r [sb.35] og 18t [sb.25] Ramme Hgd. Ramme, da fortidsminderne er beliggende på disse to matr.nr.

1985 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1985 Uspecificeret aktivitet
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Litteraturhenvisninger  (0)