Gamst
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Sydvestjyske Museer

Kommune
Vejen

Sted- og lokalitetsnr.
190101-29

Fredningsnr.
34082

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 16-18 m. i N-S, 23-24 m. i Ø-V, 2,5-2,7 m. høj. Imod N er henved 1/4 af højen bortgravet, og siden står her stejlt og går i eet med høj, stejl skrænt. Ved højens midte og i vest- siden større, flad sænkning. Nordsiden bevokset med graner, resten med lyng og græs, i ager.
Undersøgelsehistorie  (7)
1898 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Højrest. Højde 2,8 met. Tværmaal 25 met. Højen ligger paa Randen af en Grusgrav, som har borttaget dens nordnordøstlige Trediedel. I Toppen findes et kedelformet, ca. 7 met. bredt, 1 met. dybt Hul. Større Afgravninger i Højens vestlige, østlige og sydlige Sider. Højfoden mod Øst er bortpløjet.

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 16-18 m i nord-syd, 23-24 m i øst-vest, 2,5-2,7 m høj. I mod nord er henved 1/4 af højen bortgravet, og siden står her stejlt og går i eet med høj, stejl skrænt. Ved højens midte og i vestsiden større, flad sænkning. Nordsiden bevokset med graner, resten med lyng og græs, i ager.

1954 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Granhøj". Høj. I tilstand som tidligere beskrevet. Tilføjelse: Højfoden i S og Ø stejlt afskåret. TV-antenne ca. 10-12 m. høj placeret yderst i den Ø-lige højfod; umiddelbart heroptil anlagt køkkenhave. Klare overtrædelser. Beskadigelser: Hul i top, ujævnheder i overfladen, randbeskadigelser, delvis fjernelse. Bevoksning: Græs, træer. Foto: F 05.32.79-V. S/H 05.01.79-V.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

2014 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

Litteraturhenvisninger  (0)