Hjarup
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museet på Koldinghus

Kommune
Kolding

Sted- og lokalitetsnr.
190104-3

Fredningsnr.
35092

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, indtil 1,8 - 2,0 x 17 m. Størstedelen af nordsiden bortgravet, større indgravning fra V og i toppen, til nær bund. Lidt håndsten ses i siderne. bevokset med træer og græs, i skov. NB: Højene sb 3 (3509-2) og 5 (3509-4) fredes efter deres beliggenhed; sammen med sb 4 (3509-3) udgør de en gruppe i en skov.
Undersøgelsehistorie  (8)
1898 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. Højde 2 met. Tværmaal 17 met. Træbevoxset, i Skov. Størstedelen af den nordlige Side er bortgraven.

1898 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1954 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1.8-2.0 x 17 m. Største delen af nordsiden bortgravet, større indgravning fra vest og i toppen, til nær bund. Lidt håndsten ses i siderne. Bevokset med træer og græs, i skov.

1974 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 519/74
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Omhandler sb. 3-5]. Uoverensstemmelser ml. sb-tekst og afsætning på målebordsblad. Sb. 3 = den nordligste høj. Sb. 4 = den mellemste høj. Sb. 5 = den sydligste høj. Der må således ligge en modsigelse i Fredstrups bemærkning i sb. Denne bør rettes til: Højene nr. 3-5 ligge fod mod fod i en linie fra Nord til Syd. 3 nordligst, 5 sydligst.

1996 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. I tilstand som tidligere beskrevet. Tilføjelse: Afsætning korrekt på målebordsblad. Beskadigelser: Delvis fjernelse, randbeskadigelser, ujævnheder i overfladen, hul i top. Bevoksning: Græs, træer. Omgivelser: Skov. Foto: Ingen fotos p.g.a. regn. *** Nyberejsningstekst *** 14-03-1996: Høj. Stærkt afgravet nordside, hvorved højen er næsten halveret herved er tre huller fremkommet, ca. 3-4 m i diameter, 1,0 -1,5 m dybe, indgravet fra V, NØ og ned i toppen. Alt tilgroet. Bevokset med 4-5 bøgetræer og ldt krat samt græs i bøgeskov. ** Seværdighedsforklaring ** 14-03-1996:Ridesit syd for 3509:4. Sagsbehandlerkommentarer: JBA: Afsætning OK.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Trænger til pleje - plejebehov 3. ligger gemt i træer og krat.

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

Litteraturhenvisninger  (0)