Hjarup
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museet på Koldinghus

Kommune
Kolding

Sted- og lokalitetsnr.
190104-4

Fredningsnr.
35093

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 2 x 16 - 17 m. Flad sænkning i top og nordside iøvrigt velbevaret. Be- vokset med træer og græs, i skov. NB: Højene sb 3 (3509-2) og 5 (3509-4) fredes efter deres beliggenhed; sam- men med sb 4 (3509-3) udgør de en gruppe i en skov.
Undersøgelsehistorie  (8)
1898 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1898 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. Højde 2 met. Tværmaal 18 met. Træbevoxet, i Skov. I Toppenn er ved Nedgravning indrettet en Græsbænk. Sidderne ere, navnlig mod Nord, delvis afgravede.

1954 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2 x 16-17 m. Flad sænkning i top og nordside, i øvrigt velbevaret. Bevokset med træer og græs, i skov.

1974 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 519/74
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Omhandler sb. 3-5]. Uoverensstemmelser ml. sb-tekst og afsætning på målebordsblad. Sb. 3 = den nordligste høj. Sb. 4 = den mellemste høj. Sb. 5 = den sydligste høj. Der må således ligge en modsigelse i Fredstrups bemærkning i sb. Denne bør rettes til: Højene nr. 3-5 ligge fod mod fod i en linie fra Nord til Syd. 3 nordligst, 5 sydligst.

1996 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. I tilstand som tidligere beskrevet. Beskadigelser: Affladning af top. Bevoksning: Græs, træer. Omgivelser: Skov. Foto: Ingen fotos p.g.a. regn. *** Nyberejsningstekst *** Høj. Den nordlige af to sammenhængende fladsænkning i SV. to. Tre affladninger i NØ og Ø-siden. Bevokset med fem bøgetræer, lidt krat og græs i bøgeskov. ** Seværdighedsforklaring ** Ridesti syd for 3509:4. Sagsbehandlerkommentarer: JBA: Afsætning OK.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Det trænger til pleje. Plejebehov 3 - det ligger gemt i tæt krat og skov.

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

Litteraturhenvisninger  (0)