Hjarup

Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museet på Koldinghus

Kommune
Kolding

Sted- og lokalitetsnr.
190104-5

Fredningsnr.
35094

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Høj, 1,2 - 1,3 x 12 - 13 m. Større gammel indgravning fra Ø, der fortsætter sig som et større, uregelmæssigt hul ved midten, omtr. til bunden. En del håndsten ses. Bevokset med træer og græs, i skov. NB: Højene sb 3 (3509-2) og 5 (3509-4) fredes efter deres beliggenhed; sam- men med sb 4 (3509-3) udgør de en gruppe i en skov.
Undersøgelsehistorie

1898 Privat udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1898 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. Højde 1 met. Tværmaal 16 met. I Toppen en nu delvis sammenskreden Nedgravning. Træbevoxet, i skov.

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1.2-1.3 x 12-13 m. Større, gammel indgravning fra øst, den fortsætter sig som et større, uregelmæssigt hul ved midten, omtrent til bunden. En del håndsten ses. Bevokset med træer og græs, i skov.

1954 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1974 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Omhandler sb. 3-5]. Uoverensstemmelser ml. sb-tekst og afsætning på målebordsblad. Sb. 3 = den nordligste høj. Sb. 4 = den mellemste høj. Sb. 5 = den sydligste høj. Der må således ligge en modsigelse i Fredstrups bemærkning i sb. Denne bør rettes til: Højene nr. 3-5 ligge fod mod fod i en linie fra Nord til Syd. 3 nordligst, 5 sydligst.

1996 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. I tilstand som tidligere beskrevet. Beskadigelser: Ujævnheder i overfladen, hul i top, delvis fjernelse. Bevoksning: Græs, træer. Omgivelser: Skov. Foto: Ingen fotos p.g.a. regn. *** Nyberejsningstekst *** Høj. Den sydlige af to sammenhængende. Hul i top, ca. 5,5, m langt og op til 2,5 m bredt, 0,6 m dybt med udførsel over Ø-siden, en ældre skovvej har skåret sig ed i nordfod. Bevokset med græs, to bøgetræer og lidt bøgekrat. I bøgeskov. Opad dige. ** Seværdighedsforklaring ** Ridesti passerer syd for høj. Sagsbehandlerkommentarer: JBA: Afsætning OK.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Det trænger til pleje, er tæt bevokset med krat, buske og træer plejebehov 3.

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland