Jordrup
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museet på Koldinghus

Kommune
Kolding

Sted- og lokalitetsnr.
190105-1

Fredningsnr.
330910

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)
3 mindre runddysser (5-6 m. i diam.) i Jordrup Skov, beliggende i forlængelse af hinanden og med ca. 2 meters mellemrum, endvidere delvist bevarede randstenskæder (Sb. 1-3).

Fredningstekst
Høj, 0,5 x 6,5 m. Ujævn overflade. Gammel gravning i toppen,til bunden. Omgivet af en kreds af mindre randsten, hvoraf 5 ses. Bevokset med et enkelt stort træ og græs, i skov. Kunne ikke findes ved besigtigelse 24/8-79.
Undersøgelsehistorie  (11)
1898 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høi. Høide 0,50 met.Tværmaal 6,50 met. Bevoksning: 1996: Nålekrat/-træer

1898 Privat udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1921 Genstand givet til museum
Museet på Koldinghus
Kopi af korrespondance [N01 jour. nr. 216/21 - fundet i MKH's arkiv] ml. Friis og Inspektør Neergaard (N01) ang. urneskår og jernsager fundet ved gravning i 3 småhøje (sb. 1-3) i Jordrup skov.

1921 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 216/21
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal besigtigelse
Journal nr.: 313/41
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Kortskitse over 3 mindre runddysser (5-6 m. i diam.) i Jordrup Skov, beliggende i forlængelse af hinanden og med ca. 2 meters mellemrum, endvidere delvist bevarede randstenskæder (Sb. 1-3).

1941 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 313/41
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Indsendt til N01: Kortskitse over 3 mindre runddysser (5-6 m. i diam.) i Jordrup Skov, beliggende i forlængelse af hinanden og med ca. 2 meters mellemrum, endvidere delvist bevarede randstenskæder (Sb. 1-3).

1954 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 0.5 x 6.5 m. Ujævn overflade. Gammel gravning i toppen, til bunden. Omgivet af en kreds af mindre randsten, hvoraf 5 ses. Bevokset med et enkelt stort træ og græs. i skov. Bevoksning: 1996: Nålekrat/-træer

1996 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, som tidliger beskrevet. Nu bevokset med gamle granner og løvkrat i granplantage. Kvas på højen. Bevoksning: 1996: Nålekrat/-træer.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

Litteraturhenvisninger  (0)