Jordrup
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museet på Koldinghus

Kommune
Kolding

Sted- og lokalitetsnr.
190105-2

Fredningsnr.
330911

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)
3 mindre runddysser (5-6 m. i diam.) i Jordrup Skov, beliggende i forlængelse af hinanden og med ca. 2 meters mellemrum, endvidere delvist bevarede randstenskæder (Sb. 1-3).

Fredningstekst
Høj, 0,5 - 0,6 x 6,50 m. Gammel gravning i toppen. Omgivet af en kreds af randsten, hvoraf 8 ses. Bevokset med græs, i skov. Kunne ikke findes ved besigtigelse 24/8-79.
Undersøgelsehistorie  (11)
1898 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høi. Høide 0,50 met.Tværmaal 6,50 met. Disse tre Smaahøie [sb.nr.1-3] ligge i en Række tæt ved Siden af hinanden, saaledes at [nr.] 1 ligger længst mod V, [nr.] 3 længst mod Ø. Hver af dem har en Rand af store Sten omkring Foden. Disse Sten ligge med temmelig store Mellemrum og var næsten skjulte i Jorden. Høiene vare alle udgravede. Bevoksning: 1996: Nålekrat/-træer.

1898 Privat udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1921 Genstand givet til museum
Museet på Koldinghus
Kopi af korrespondance [N01 jour. nr. 216/21 - fundet i MKH's arkiv] ml. Friis og Inspektør Neergaard (N01) ang. urneskår og jernsager fundet ved gravning i 3 småhøje (sb. 1-3) i Jordrup skov.

1921 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 216/21
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 313/41
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Indsendt til N01: Kortskitse over 3 mindre runddysser (5-6 m. i diam.) i Jordrup Skov, beliggende i forlængelse af hinanden og med ca. 2 meters mellemrum, endvidere delvist bevarede randstenskæder (Sb. 1-3).

1941 Museal besigtigelse
Journal nr.: 313/41
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Kortskitse over 3 mindre runddysser (5-6 m. i diam.) i Jordrup Skov, beliggende i forlængelse af hinanden og med ca. 2 meters mellemrum, endvidere delvist bevarede randstenskæder (Sb. 1-3).

1954 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 0.5-0.6 x 6.5 m. Gammel gravning i toppen. Omgivet af en kreds af randsten, hvoraf 8 ses. Bevokset med græs. i skov. Bevoksning: 1996: Nålekrat/-træer

1996 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Ovalt hul i top, ca 2x1,5 m. stort og 0,3 m dybt, tilgroet. I øvrigt som beskrevet. Bevokset med gamle graner i granplantage. Kvas på højen. Bevoksning: 1996: Nålekrat/-træer.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

Litteraturhenvisninger  (0)