Lejrskov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museet på Koldinghus

Kommune
Kolding

Sted- og lokalitetsnr.
190106-2

Fredningsnr.
34089

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 6/12 1910, Sofus Borgen. Afmærkn.: MS 1912, oberstl. Lund nær sydsiden. Høj, 3,8 - 4 m høj, 14 - 15 m i Ø-V, 20 - 22 m i N-S. Gamle flade afgravnin- ger i Ø og S. Omtr. ved midten en gammel nedgravning, der fortsætter sig som en flad sænkning ud gennem vestsiden. Firkantet afpløjet i ager. Bevok- set med et par buske, gyvel og græs.
Undersøgelsehistorie  (7)
1898 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høi. Høide 4,10 met. Tværmaal fra Ø-V 15,00 met, fra N-S 25,00 met. Ilde medhandlet Høi; afgravet fra W og fra Ø saaledes, at den ganske har mistet sin opr. Form. Den staaende Rest har et stort Hul i Midten og betydelige Gravninger i Sydsiden. Heller ikke Nordsiden er fri for Brud og Nedskridninger; Høien er græsklædt.

1898 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1910 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3.8-4 m høj, 14-15 m i øst-vest, 20-22 m i nord-syd. Gamle, flade afgravninger i øst og syd. Omtrent ved midten en gammel nedgravning, der fortsætter sig som en flad sænkning ud gennem vestsiden. Firkantet afpløjet, i ager. Bevokset med et par buske, gyvel og græs.

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. I tilstand som tidligere beskrevet. Beskadigelser: Ujævnheder i overfladen, hul i top, randbeskadigelser. Bevoksning: Græs, krat. Foto: F 05.60.79. S/H 05.29.79-N.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

Litteraturhenvisninger  (0)