Maglehøj
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museet på Koldinghus

Kommune
Kolding

Sted- og lokalitetsnr.
190106-10

Fredningsnr.
340816

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 24/8 1897, A.B. Buch. Diplom. Afmærkn.: MS 1903, Sven Muller nær foden på nordsiden. Anselig høj, "Maglehøj", 4,5 - 5,0 m høj, 17 - 18 m i N-S, 2,5 - 2,6 m i Ø-V. I toppen større, gammel sænkning og en lignende mindre. Ujævn overflade. Bevokset med gyvel, lyng og græs, i ager.
Undersøgelsehistorie  (7)
1897 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1898 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høi. Høide 5,00 met. Tværmaal 27,00 met. den nordvestre Side, som gaar lige ned i Landeveisgrøften er skreden ned og derfor steilere end oprindeligt. Gjennem N og NØ er Høisiden velbevaret. Fra Ø gjennem S helt over til V er baade Top, Side og Fod bortgravet ved meget store, nu tilgroede Gravninger; en 4-5 met bred Strimmel af Vestsiden synes urørt. Trods disse store Beskadigelser er Høien endnu et imponerende Mindesmærke. Lynggroet i Ager.

1898 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Anselig høj, "Maglehøj", 4.5-5.0 m høj, 17-18 m i nord-syd, 25-26 m i øst-vest. I toppen større, gammel sænkning og en mindre lignende. Ujævn overflade. Bevokset med gyvel, lyng og græs, i ager.

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Maglehøj". Høj. I tilstand som tidligere beskrevet. Anselig. Tilføjelse: I Ø ligger ejendom bygget i en afstand på ca. 4 m. fra højens fod. Beskadigelser: Ujævnheder i overfladen, hul i top. Bevoksning: Græs, krat. Foto: F 05.56.79. S/H 05.25.79-SV.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

Litteraturhenvisninger  (0)