Lejrskov

Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Sønderjylland

Kommune
Kolding

Sted- og lokalitetsnr.
190106-14

Fredningsnr.
340812

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)
Jordfæstegrav, Bronzealder (dateret 1700 - 1101 f.Kr.)
Urnegrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1100 - 501 f.Kr.)
Tre små sideskår (mrk. 2) fra en formodet bronzealderurne. Opsamlet i den opkastede jord fra et hul i højtoppen, gravet for nylig (i 1949). Højen var ret ødelagt, i snittet sås en grav, muligvis en endnu urørt bulkiste. (NM B 13970).
Fredningstekst

Høj, 2,7 - 2,8 m høj, 5 - 6 m bred i Ø-V, 16 - 17 m lang i N-S. Et jorddige går hen over højen i N-S, langs skellet. Bevokset med gyvel, lyng og et par buske, i ager. - (Fredes efter sin beliggenhed, syner meget i terrænet. set fra Ø). Matr.nr. 11a (største halvdel, overpløjet): Høj i skel til matr.nr. 8a, Lejrskov by.
Undersøgelsehistorie

1898 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Overpløiet Høi. Høide 3,10 met. Tværmaal 28,00 met. Høiens nordøstlige, paa 8a liggende Halvdel er næsten bortgravet.

1898 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1949 Genstand givet til museum
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Tre små sideskår (mrk. 2) fra en formodet bronzealderurne. Opsamlet i den opkastede jord fra et hul i højtoppen, gravet for nylig (1949). Højen var ret ødelagt, i snittet sås en grav, muligvis en endnu urørt bulkiste. (NM B 13970).

1949 Privat opsamling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Tre små sideskår (mrk. 2) fra en formodet bronzealderurne. Opsamlet i den opkastede jord fra et hul i højtoppen, gravet for nylig (1949). Højen var ret ødelagt, i snittet sås en grav, muligvis en endnu urørt bulkiste. (NM B 13970).

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Knapt halvdelen af en høj, i skel (den anden, større halvdel på matr. nr. 11 a er overpløjet). 2.7-2.8 m høj, 5-6 m bred i øst-vest, 16-17 m lang i nord-syd. Et jorddige går hen over højen i nord-syd, langs skellet. Bevokset med gyvel, lyng, et par buske, i ager.

1954 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Højrest. I tilstand som tidligere beskrevet. Tilføjelse: Stærkt og tæt tilgroet med hindbærkrat o.l. samt træer i skelhegnet. Beskadigelser: Ujævnheder i overfladen, hul i top, randbeskadigelser, delvis fjernelse. Bevoksning: Træer, buske. Foto: Ingen fotos p.g.a. bevoksning.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland


Billeder

Foto, oversigt
Foto, oversigt