Lejrskov
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museet på Koldinghus

Kommune
Kolding

Sted- og lokalitetsnr.
190106-16

Fredningsnr.
340813

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 29/7 1890, skænket af Peder Nielsen. Afmærkn.: MS på toppen. Anselig høj, 4 - 4,5 m høj, 17 - 18 m i Ø-V, 20 - 21 m i N-S. Nordsiden lidt beskadiget og overfladen ujævn, iøvrigt velbevaret. Bevokset med gyvel og lyng, i ager.
Undersøgelsehistorie  (6)
1890 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1898 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høi. Høide 5,00 met. Tværmaal 21,50 met. Toppen er affladet. I den østre Side er der et stort gyvelbevoxet Brud fremkommet ved at Høisiden er skredet ned paa Grund af Fodens bortpløining. Lyng- og græsgroet i Ager. Høien er fredlyst.

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Anselig høj, 4-4,5 m høj, 17-18 m i øst-vest, 20-21 m i nord-syd. Nordsiden lidt beskadiget og overfladen ujævn, i øvrigt velbevaret. Bevokset med gyvel og lyng, i ager.

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Velbevaret. I tilstand som tidligere beskrevet. Tilføjelse: Tæt tilgroet med gyvel, hindbær og mindre løvtræer. Beskadigelser: Ujævnheder i overfladen. Bevoksning: Græs, krat. Foto: F 05.48.79. S/H 05.17.79-SØ.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

Litteraturhenvisninger  (0)