Lejrskov
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museet på Koldinghus

Kommune
Kolding

Sted- og lokalitetsnr.
190106-17

Fredningsnr.
340814

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 27/8 1912, Jens K. Buch. Afmærkn.: MS 1919, oberstl. Lund på sydsiden. Anselig høj, 4 - 4,2 m høj, 17 - 18 m i N-S, 20 - 22 m i Ø-V. I toppen stort hul, flade afgravninger mod S og V. Bevokset med gyvel, græs og lyng, i ager.
Undersøgelsehistorie  (7)
1898 Privat udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1898 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høi. Høide 4,30 met. Tværmaal 23,00 met. Et stort kjedelformet Hul har borttaget Toppen; det munder i hele sin Brede ud paa Høiens Sydside; denne er helt forstyrret af de udvæltede Jordmasser og af Gravninger. Midt i det gamle kjedelformede Hul er der en temmelig ubetydelig Gravning af nyere Dato. græsgroet i Ager. Der er overalt pløiet noget tæt ind til Foden.

1912 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Anselig høj, 4-4.2 m høj, 17-18 m i Nord-syd, 20-22 m i øst-vest. I toppen stort hul, flade afgravninger mod syd og vest. Bevokset med gyvel, græs og lyng, i ager.

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. I tilstand som tidligere beskrevet. Tilføjelse: Gamle skader tilgroede. Sti fører fra højfod i S over sænkning til top. Beskadigelser: Ujævnheder i overfladen, hul i top. Bevoksning: Græs, buske. Foto: F 05.50.79. S/H 05.19.79-SV.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

Litteraturhenvisninger  (0)