Lejrskov
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museet på Koldinghus

Kommune
Kolding

Sted- og lokalitetsnr.
190106-19

Fredningsnr.
340817

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 27/8 1912, Jens K. Buch. Diplom. Afmærkn.: MS 1919, oberstl. Lund ved sydsiden. Høj, 3,2 - 3,3 m høj, 14 - 15 m i Ø-V, 16 - 17 m i N-S. Lidt af østsiden tidligere bortgravet ved vejanlæg, og højen står her med temmelig stejl brink. Iøvrigt velbevaret. Bevokset med 1 busk, gyvel, græs og lyng, i ager.
Undersøgelsehistorie  (7)
1898 Byggeri og anlæg
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1898 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høi. Høide 3,30 met. Tværmaal 17,50 met. Toppen synes urørt. Mod Ø er Foden bortskaaret af en Vei. Mod S til Ø er Foden bortpløiet og Siden skredet ned; mod V og NV er Foden sk.. bortpløiet; mod N synes Siden hel. Græsgroet i Ager.

1912 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3.2-3.3 m høj, 14-15 m i øst-vest, 16-17 m i nord-syd. Lidt af østsiden tidligere bortgravet ved vejanlæg, og højen står her med temmelig stejl brink. I øvrigt velbevaret. Bevokset vmed busk, gyvel, græs og lyng, i ager.

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. I tilstand som tidligere beskrevet. Tilføjelse: Fredningsstenen ligger henkastet på højens N-side. Tæt bevokset med gyvel, krat og småtræer. Beskadigelser: Ujævnheder i overfladen, affladning af top, randbeskadigelser. Bevoksning: Græs, krat. Foto: F 05.52.79. S/H 05.21.79-NV.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

Litteraturhenvisninger  (0)