Lejrskov
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museet på Koldinghus

Kommune
Kolding

Sted- og lokalitetsnr.
190106-31

Fredningsnr.
340810

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 29/7 1890, skænket af A.J.C. Petersen. Diplom. Afmærkn.: MS på toppen. Anselig høj, 5,0 - 5,5 x 25 - 27 m. Et par flade afgravninger V og SV for top- pen, iøvrigt velbevaret. Bevokset med lyng, græs og et par buske, i ager.
Undersøgelsehistorie  (8)
1890 Dyrkning/land- og skovbrug
Museet på Koldinghus

1890 Genstand givet til museum
Museet på Koldinghus
MKH O. 424: 4 brudstykker af bronze. "Skovgård". Ubestemmelige fragmenter. Fundet ved pløjning ved foden af den senere (d. 18/6 1890) fredlyste høj på matr. nr. 11a, Lejrskov by og sogn. Skænket af I. O. Brandorff.

1890 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1898 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høi. Høide 5,20 met. Tværmaal.. Toppen mod V er affladet; i Fladen er der talrige, gamle, græsgroede Brud. Foden er bortpløiet, navnlig mod V og S; Siden noget nedskreden. Høien er fredlyst.

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Anselig høj, 5.0-5.5 x 25-27 m. Et par flade afgravninger vest og sydvest for toppen, i øvrigt velbevaret. Bevokset med lyng, græs og et par buske, i ager.

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. I tilstand som tidligere beskrevet. Beskadigelser: Affladning af top, ujævnheder i overfladen. Bevoksning: Græs, buske. Foto: F 05.46.79. S/H 05.15.79-SV.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

Litteraturhenvisninger  (0)