Lejrskov
Lokal seværdighed Lokal seværdighed
Offentlig adgang
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museet på Koldinghus

Kommune
Kolding

Sted- og lokalitetsnr.
190106-32

Fredningsnr.
340811

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 24/8 1897, Laurits Nielsen. Afmærkn.: MS 1903, Sven Muller på sydsiden nær foden. Anselig høj, 4,5 - 4,7 m høj, 16 - 17 m i Ø-V, 20 - 21 m i N-S. Affladet top, ret stejle noget ujævne sider, især mod N, iøvrigt velbevaret. Bevokset med et par buske, gyvel, lyng og græs, i ager.
Undersøgelsehistorie  (7)
1897 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1898 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høi. Høide 4,90 met. Tværmaal 16,00 met. Toppen er affladet. Foden allevegne bortpløiet, hvorefter Siderne ere skredne ned; navnlig Østsiden har lidt meget. Lynggroet i Ager. Høien blev fredlyst 1897.

1952 Museal besigtigelse
Journal nr.: 652/52
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
På rejse gennem Jylland iagttoges at en granit MS sten lå væltet ved nordre fod af en gravhøj, der lå tæt op til hovedvej 1 og lidt før 11,8 km. stenen (dvs. knapt 11,8 km. fra Kolding). Højen syntes at være identisk med sb. 32 Lejrskov s., Anst h., Ribe a. Da Norling-Christensen havde en aftale samme dag kunne han ikke nå at få stenen anbragt, desuden så det ud til at man for at få kørsels- og vendeplads nord for højen i tidens løb havde beskadiget denne så meget, at stenen var væltet, hvilket altså ville sige, at stenens plads nu kunne være udenfor højfoden, og i så fald burde den anbringes der for at hindre, at højfoden arbejdedes yderligere bort. Før MS stenen anbringes burde man konferere med ...[?] oplysninger om udstrækningen af den oprindeligt fredede høj.

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Anselig høj, 4.5-4.7 m høj, 16-17 m i øst-vest, 20-21 m i nord-syd. Affladet top, ret stejle, noget ujævne sider, især mod nord; i øvrigt velbevaret. Bevokset med et par buske, gyvel og lyng, græs, i ager.

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Anselig. Som tidligere beskrevet. Tilføjelse: Gamle skader tilgroet. Selvsåede træer gror henover højen N/S. I V er højsiden afskåret og nogle meter af højen hermed forsvundet. Det må være sket efter forrige berejsning, da skaden ikke nævnes, men ny ser den ikke ud. Beskadigelser: Affladning af top, ujævnheder i overfladen, randbeskadigelser, delvis fjernelse. Bevoksning: Græs, træer. Foto: F 05.44.79. S/H 05.13.79-SV.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

Litteraturhenvisninger  (0)