Egholt
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museet på Koldinghus

Kommune
Kolding

Sted- og lokalitetsnr.
190106-35

Fredningsnr.
34088

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (7)
Rundhøj, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)
Ifg. sognebeskrivelsen fra 1898 fandtes i højen lidt af en urne [yngre bronzealder?] samt en stenøkse med skafthul [Enkeltgravskultur?]. Ved udgravning af højen i 1916 fremkom 4 [bronzealder?]grave. Grav A: En stensat stammekiste. Ingen oldsager. Grav B: Bunden af en urnegrav i en mindre stenlægning. Ingen oldsager. Grav C (centralgraven): Placeret på højbunden og af samme type som grav A. Forstyrret. Som en rest af det fjernede gravgods fandtes NM B 10447 (resterne en dolkklinge af bronze fra ældre bronzealder). Under grav C lå grav D. Uden stensætning eller øvrige "kjendelige omrids". Med rester af et opløst barneskelet. Jvf. endvidere Aner & Kersten 1986, no. 3794, p. 16-17.

Gravgenstand, Stenalder (dateret 2800 - 2351 f.Kr.)
Ifg. sognebeskrivelsen fra 1898 fandtes i højen lidt af en urne [yngre bronzealder?] samt en stenøkse med skafthul [Enkeltgravskultur?].

Urnegrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1100 - 501 f.Kr.)
Ifg. sognebeskrivelsen fra 1898 fandtes i højen lidt af en urne [yngre bronzealder?] samt en stenøkse med skafthul [Enkeltgravskultur?].

Jordfæstegrav, Bronzealder (dateret 1700 - 1101 f.Kr.)
Ved udgravning af højen i 1916 fremkom 4 [bronzealder?]grave. Grav A: En stensat stammekiste. Ingen oldsager. Grav B: Bunden af en urnegrav i en mindre stenlægning. Ingen oldsager. Grav C (centralgraven): Placeret på højbunden og af samme type som grav A. Forstyrret. Som en rest af det fjernede gravgods fandtes NM B 10447 (resterne en dolkklinge af bronze fra ældre bronzealder). Under grav C lå grav D. Uden stensætning eller øvrige "kjendelige omrids". Med rester af et opløst barneskelet.

Urnegrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1100 - 501 f.Kr.)
Ved udgravning af højen i 1916 fremkom 4 [bronzealder?]grave. Grav A: En stensat stammekiste. Ingen oldsager. Grav B: Bunden af en urnegrav i en mindre stenlægning. Ingen oldsager. Grav C (centralgraven): Placeret på højbunden og af samme type som grav A. Forstyrret. Som en rest af det fjernede gravgods fandtes NM B 10447 (resterne en dolkklinge af bronze fra ældre bronzealder). Under grav C lå grav D. Uden stensætning eller øvrige "kjendelige omrids". Med rester af et opløst barneskelet.

Jordfæstegrav, Bronzealder (dateret 1700 - 1101 f.Kr.)
Ved udgravning af højen i 1916 fremkom 4 [bronzealder?]grave. Grav A: En stensat stammekiste. Ingen oldsager. Grav B: Bunden af en urnegrav i en mindre stenlægning. Ingen oldsager. Grav C (centralgraven): Placeret på højbunden og af samme type som grav A. Forstyrret. Som en rest af det fjernede gravgods fandtes NM B 10447 (resterne en dolkklinge af bronze fra ældre bronzealder). Under grav C lå grav D. Uden stensætning eller øvrige "kjendelige omrids". Med rester af et opløst barneskelet.

Jordfæstegrav, Bronzealder (dateret 1700 - 1101 f.Kr.)
Ved udgravning af højen i 1916 fremkom 4 [bronzealder?]grave. Grav A: En stensat stammekiste. Ingen oldsager. Grav B: Bunden af en urnegrav i en mindre stenlægning. Ingen oldsager. Grav C (centralgraven): Placeret på højbunden og af samme type som grav A. Forstyrret. Som en rest af det fjernede gravgods fandtes NM B 10447 (resterne en dolkklinge af bronze fra ældre bronzealder). Under grav C lå grav D. Uden stensætning eller øvrige "kjendelige omrids". Med rester af et opløst barneskelet.

Fredningstekst
Høj, 3,2 - 3,3 m høj, 14 - 15 m i N-S, 19 - 20 m i Ø-V. Affladet top, ret velbevaret. Bevokset med et par buske, græs og lyng, i ager.
Undersøgelsehistorie  (13)
1898 Efterretning om forsvunden genstand
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1898 Privat udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1898 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høirest. Høide 3,30 met. Tværmaal 21,00 met. Den sydlige Trediedel af Høien er afgravet og overpløiet. Fra Toppen er der nylig paabegyndt en Gravning af 2,00 x 3,00 mets Tværmaal, aaben mod S. Denne Gravning er naaet ned til en Stensætning af mindre Sten, som nu (er) kastet ud af Høien. I Nordsiden er der ved Foden et Hul af meget ny Dato. Høifoden mod N og V er bortpløiet. Græsgroet i Ager. I Høien er der fundet lidt af en Urne og en Stenøxe med Skafthul.

1916 Anmeldelse fra privat
Journal nr.: 343/16
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
To separate anmeldelser til N01, fra hhv. J. O. Brandorff (for lærer Brandt) samt tandlæge A. Friis: Bronzealdergrav erkendt i sb. 35 (høj ved Egholt). Udgravningen påbegyndt af skomager Jeppesen. Gravhøjen ville blive sløjfet af lodsejer pga. udstykning af arealet.

1916 Museal udgravning
Journal nr.: 343/16
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rundhøj beliggende på matr. 14b af Egholt by. Anseelig gravhøj men noget forstyrret pga. afgravning, ca. 4 x 21-22 m. Midt i højen fandtes en aflang, trugformet, i midten nedsænket stenhob (grav A), som utvivlsomt oprindeligt havde indeholdt en stammekiste. Stenhoben var i bunden 2,86 m. lang og 1,35-1,58 m. bred. ØNØ-VSV orienteret. Ingen oldsager men en del trækul langs bund og sider. SØ for grav A fandtes en mindre stenlægning (grav B), som tolkedes som bunden af en urnegrav. Grav C (centralgraven) lå umiddelbart på højbunden og af samme type som grav A. 3,7 m. lang, op til 2,25 m. bred og Ø-V orienteret. Kistens hulrum skønnedes at have været 3,35-0,6 m. stort. Forstyrret. Som en rest af det fjernede gravgods fandtes NM B 10447 (trækul samt øverste del af en dolkklinge af bronze, dateret til ældre bronzealder). Under grav C fandtes endnu en grav (D). Ø-V orienteret. Uden stensætning eller øvrige "kjendelige omrids". Indeholdende resterne af et opløst barneskelet. Endvidere registreredes resterne af en stenring, som muligvis havde tilhørt grav A.

1916 Privat udgravning
Journal nr.: 343/16
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Bronzealdergrav erkendt i sb. 35 (høj ved Egholt). Udgravningen påbegyndt af skomager Jeppesen. Gravhøjen ville blive sløjfet af lodsejer pga. udstykning af arealet.

1917 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 343/16
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Beretning indsendt til N01.

1921 Anmeldelse fra privat
Journal nr.: 434/21
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Perle fra Folkevandringstiden [formentlig YRJ] indsendt til N01 på finders vegne af lærer C. Brandt. Perlen blev fundet af lodsejers 14-årige datter på samme lokalitet i Egholt, hvor N01 ved Hans Kjær nogle år tidligere havde foretaget en udgravning [formentlig sb. 35]. Da perlen ikke formodedes at have nogen forbindelse med den tidligere foretagne udgravning, og da MKH ønskede at erhverve perlen, blev den returneret til afsender.

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3.2-3.3 m høj, 14-15 m i nord-syd, 19-20 m i øst-vest. Affladet top, ret velbevaret. Bevokset med et par buske, græs og lyng, i ager.

1954 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. I tilstand som tidligere beskrevet. Tilføjelse: Højens randkontur firkantet afpløjet. Beskadigelser: Affladning af top. Bevoksning: Græs, krat. Foto: F 05.62.79. S/H 05.31.79-N.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

Litteraturhenvisninger  (0)