Seest Skovgaard
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museet på Koldinghus

Kommune
Kolding

Sted- og lokalitetsnr.
190107-6

Fredningsnr.
350927

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Brandgrav (uspecificeret type), Jernalder (dateret 1 - 174 e.Kr.)
En eller muligvis to brandgrave (heraf en urnegrav) fra romersk jernalder. Udgravet i 1940. Envidere en kniv af jern. Idet de brændte ben siden indleveringen blev opbevaret i to adskilte bunker med hhv. urnen og kniven, kunne det antages evt. at dreje sig om to grave i stedet for kun en? (NM C 24158-59).

Have, Nyere tid (dateret 1940 - 1941 e.Kr.)
Fredning - af botaniske årsager - af et areal bevokset med kristtorn.

Fredningstekst
Fr.nr. 3509:27 Gravhøj. 21 m Ø-V og 18 m N-S, 0,5 m høj.
Undersøgelsehistorie  (8)
1940 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 636/40; 198/41
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
N01 anmodet om hjælp til fredlysning af areal bevokset med kristtorn. Anmodning blev modtaget fra professor Mentz / Naturfredningsraadet.

1940 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Mtr. nr. 6 a. grave fra rom. Jernalder i fredet Kristtornlund, 636/40. Herfra C 24158-59.

1940 Privat udgravning
Journal nr.: 636/40; 198/41
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Udgravning af et mindre areal beliggende i et område bevokset med kristtorn. Udgravningen blev foretaget af købmand Th. Schachner på Naturfredningsraadets foranledning, idet man ønskede træerne fredede af botaniske grunde. Da der fremkom mindst en urne fra (ældre) romersk jernalder, kunne området tillige fredes udfra kulturhistoriske hensyn. (NM C 24158-59).

1941 Tinglysning
Journal nr.: 198/41; 636/40
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fredet kristtornlund. En mindre lund, bestående af en del tæt voksende større og mindre stammer af kristtorn. Under beplantningen fandtes en jernaldergravplads.

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

2016 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

2016 Museal besigtigelse
Haderslev Museum
besigtigelse for at udarbejde forslag til fredningstekst.: De nederste rester af en gravhøj. 21 m ø-v og 18 m n-s og ca. 0,4 til 0,5 m høj helt affladiget og med lidt ujævn overflade. Højen er helt tilgroet med kristtjørn og der er ca. midt på højen to mindre dyregange

Litteraturhenvisninger  (0)