Flavenfeld
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museet på Koldinghus

Kommune
Kolding

Sted- og lokalitetsnr.
190108-2

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Rundhøj, Bronzealder (dateret 1700 - 1101 f.Kr.)
Overpløjet gravhøj udgravet af N01 i 1903. I højen fandtes 4 grave. Gravenes indhold dateret til ældre bronzealder per. 2. Centralgraven (grav B): En aflang stensat [jordfæste?]grav. (NM B 7987). Grav A: Sekundær grav. Stensat [jordfæste?]grav. (NM B 7986). Grav C: Stensat [brand?]grav. Brændte menneskeben. Ingen oldsager. (NM B 7988). Grav D: Stensat brandgrav. Brændte menneskeben. Ingen oldsager. (NM B 7989). (B 7986-89). Jvf. Aner & Kersten 1986, no. 3810, p. 21-22.

Jordfæstegrav, Bronzealder (dateret 1500 - 1301 f.Kr.)
Overpløjet gravhøj udgravet af N01 i 1903. I højen fandtes 4 grave. Gravenes indhold dateret til ældre bronzealder per. 2. Centralgraven (grav B): En aflang stensat [jordfæste?]grav. (NM B 7987). Grav A: Sekundær grav. Stensat [jordfæste?]grav. (NM B 7986). Grav C: Stensat [brand?]grav. Brændte menneskeben. Ingen oldsager. (NM B 7988). Grav D: Stensat brandgrav. Brændte menneskeben. Ingen oldsager. (NM B 7989). (NM B 7986-89).

Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1500 - 1301 f.Kr.)
Overpløjet gravhøj udgravet af N01 i 1903. I højen fandtes 4 grave. Gravenes indhold dateret til ældre bronzealder per. 2. Centralgraven (grav B): En aflang stensat [jordfæste?]grav. (B. 7987). Grav A: Sekundær grav. Stensat [jordfæste?]grav. (B 7986). Grav C: Stensat [brand?]grav. Brændte menneskeben. Ingen oldsager. (B 7988). Grav D: Stensat brandgrav. Brændte menneskeben. Ingen oldsager. (B 7989). (B 7986-89).

Undersøgelsehistorie  (5)
1898 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Overpløjet Høj. Højde 1.7 met. Tværmaal 25 met.

1903 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 505/03
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Anmeldt til N01 af Baneingeniør C. Larsen: På en mark ved Rolles Mølle hvor Statsbanerne udvandt grus, og hvor der i 1899 blev udgravet en hidtil fredet gravhøj (sb. 3), fandtes også tre mindre og knap så karakteristiske gravhøje (sb. 1-2 og 4). Disse høje var ikke fredede og blev planlagt sløjfet i sommeren 1903 i forb. med fortsat grusgravning på stedet. Undersøgt af N01 i 1903.

1903 Museal udgravning
Journal nr.: 505/03
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Overpløjet gravhøj udgravet af N01 i 1903. I højen fandtes 4 grave. Gravenes indhold dateret til ældre bronzealder per. 2. Centralgraven (grav B): En aflang stensat [jordfæste?]grav. Ca. 3,5 m. lang og 1,1-1,5 m. bred. ØNØ-VSV orienteret. Forstyrret. Hvidt sand på bunden. Indeholdt en ragekniv af bronze, optaget i den forstyrrede del. (NM B 7987). Grav A: Sekundær grav. Stensat [jordfæste?]grav. Ca. 3 m. lang og 1-1,65 m. bred. Ø-V orienteret. Håndstore og lidt større sten. Forstyrret. Indeholdt en bøjlefibel af bronze (NM B 7986). Grav C: Stensat [brand?]grav. Ca. 2,5 m. lang og 1,4 m. bred. ØNØ-VSV orienteret. Med en nedgravning eller sammensynkning centralt i graven, ca. 1,25 m. lang og 0,7 m. bred. I denne nedgravning eller sammensynkning lå brændte menneskeben. Ingen oldsager. Imellem de brændte menneskeknogler optoges sidenhen en ildsten af flint. (NM B 7988). Grav D: Stensat brandgrav. Ca. 1,85 m. lang og 1,15 m. bred. VNV-ØSØ orienteret. Brændte menneskeben. Ingen oldsager. (NM B 7989). (NM B 7986-89).

1903 Grus-/sandgravning
Journal nr.: 505/03
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
På en mark ved Rolles Mølle hvor Statsbanerne udvandt grus, og hvor der i 1899 blev udgravet en hidtil fredet gravhøj (sb. 3), fandtes også tre mindre og knap så karakteristiske gravhøje (sb. 1-2 og 4). Disse høje var ikke fredede og blev planlagt sløjfet i sommeren 1903 i forb. med fortsat grusgravning på stedet. Undersøgt af N01 i 1903.

1904 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 505/03
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Beretning indsendt til N01.

Litteraturhenvisninger  (0)