Flavenfeld
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museet på Koldinghus

Kommune
Kolding

Sted- og lokalitetsnr.
190108-4

Fredningsnr.
340818

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Begravelse, uspec undergruppe, Bronzealder (dateret 1700 - 1101 f.Kr.)
Rundhøj udgravet af N01 i 1903. Ca. 3,5 m. høj og 20 m. i diameter. I højen fandtes en stor stensat grav med nedgravning. Graven kunne dateres til ældre bronzealder udfra formen. Forstyrret. Ingen oldsager eller skeletrester. Der havde muligvis tidligere været fremdraget et bronzesværd fra denne høj.

Rundhøj, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)
Rundhøj udgravet af N01 i 1903. Ca. 3,5 m. høj og 20 m. i diameter. I højen fandtes en stor stensat grav med nedgravning. Graven kunne dateres til ældre bronzealder udfra formen. Forstyrret. Ingen oldsager eller skeletrester. Der havde muligvis tidligere været fremdraget et bronzesværd fra denne høj. Jvf. Aner & Kersten 1986, no. 3812, p. 23.

Fredningstekst
Ejerlav: Lunderskov-Gelballe. Høj, indtil 2 - 2,8 m høj, 17 - 18 m i diam. I midten stort kedelformet kra- ter til bunden. Den østlige del af højen står med stejle og noget nedtrådte sider. Et trådhegn går hen over højen i N-S, langs skellet. Bevokset med gyvel og græs. - (Højen bør være fredet, da den syner meget i terrænet). Matr.nr. 25a: Høj i skel til matr.nr. 10a, Lunderskov-Gelballe.
Undersøgelsehistorie  (10)
1898 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. Højde 2.9 met. Tværmaal 18 met. Højen ligger i Skellet mellem Lodderne Mt.nr. 10 a og 25 a. Den er saavel i Toppen som i nordvestre Side endel ødelagt ved Gravninger. Bevoksning: 1979: Græs

1903 Grus-/sandgravning
Journal nr.: 505/03
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
På en mark ved Rolles Mølle hvor Statsbanerne udvandt grus, og hvor der i 1899 blev udgravet en hidtil fredet gravhøj (sb. 3), fandtes også tre mindre og knap så karakteristiske gravhøje (sb. 1-2 og 4). Disse høje var ikke fredede og blev planlagt sløjfet i sommeren 1903 i forb. med fortsat grusgravning på stedet. Udgravet af N01 i 1903.

1903 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 505/03
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Anmeldt til N01 af Baneingeniør C. Larsen: På en mark ved Rolles Mølle hvor Statsbanerne udvandt grus, og hvor der i 1899 blev udgravet en hidtil fredet gravhøj (sb. 3), fandtes også tre mindre og knap så karakteristiske gravhøje (sb. 1-2 og 4). Disse høje var ikke fredede og blev planlagt sløjfet i sommeren 1903 i forb. med fortsat grusgravning på stedet. Undersøgt af N01 i 1903.

1903 Museal udgravning
Journal nr.: 505/03
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rundhøj; 3,5 m. høj og 20 m. i tværmål. I den nordlige side fandtes store nedgravninger. Ifg. oplysninger havde Statsbanernes Generaldirektør Holst gravet i denne høj og fremdraget et bronzesværd. Centralt i højen på højbunden fandtes en stor oval grav. Ca. 3,8 m. lang, 2,25 m. bred, 0,75 m. høj og bestående af temmelig store sten i et tæt pakket lag. Under stenlaget fandtes en en nedgravning på omkr. 2,85 x 1,35 m. Graven var tydeligt forstyrret. Ingen oldsager eller skeletrester. Udfra formen kunne graven dateres til ældre bronzealder.

1904 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 505/03
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Beretning indsendt til N01: Rundhøj; 3,5 m. høj og 20 m. i tværmål. I den nordlige side fandtes store nedgravninger. Ifg. oplysninger havde Statsbanernes Generaldirektør Holst gravet i denne høj og fremdraget et bronzesværd. Centralt i højen på højbunden fandtes en stor oval grav. Ca. 3,8 m. lang, 2,25 m. bred, 0,75 m. høj og bestående af temmelig store sten i et tæt pakket lag. Under stenlaget fandtes en en nedgravning på omkr. 2,85 x 1,35 m. Graven var tydeligt forstyrret. Ingen oldsager eller skeletrester. Udfra formen kunne graven dateres til ældre bronzealder.

1954 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, indtil 2-2.8 m høj, 17-18 m i diameter. I midten stort, kedelformet krater til bunden. Den østlige del af højen står med stejle og noget nedtrådte sider. Et trådhegn går hen over højen i nord-syd; langs skellet. Bevokset med gyvel og græs. Bevoksning: 1979: Græs

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. I tilstand som tidligere beskrevet. Tilføjelse: Højen er noget kreaturfortrampet; der er adgang fra begge ejeres græsning for kreaturer. Beskadigelser: Hul i top, ujævnheder i overfladen. Foto: F 05.58.79. S/H 05.27.79-SØ. Bevoksning: 1979: Græs

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

Litteraturhenvisninger  (0)